USPJEŠNO PROVEDENA PROTUPOŽARNA VJEŽBA

U saradnji sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Tešanj u našoj firmi je organizovana je pokazna protupožarna vježba s ciljem upoznavanja uposlenika sa postupcima koje je potrebno provesti u slučaju izbijanja požara na objektima i sredstvima koja se nalaze u krugu firme.

Vježba je uspješno održana u tri dijela: požarna intervencija, nesreća s opasnim tvarima te tehnička intervencija pri čemu treba izvršiti evakuaciju, spašavanje i gašenje požara.

Ovakav vid edukacije je od izuzetne važnosti za našu firmu, kako bi uposlenici u slučaju stvarne potrebe, mogli pravovremeno i pravilno reagovati i na taj način zaštititi ljudske živote i imovinu.