EDUKACIJA UPOSLENIKA FIRME NAPREDAK DD TEŠANJDana 06.02.2015.godine u prostorijama firme Napredak dd Tešanj uspješno je provedena prva edukacija uposlenika na temu „Upravljanje kvalitetom“. Edukaciju je proveo direktor društva Amir Šišić.
                          

 
 
 
 
 
 

Cilj edukacije je podizanje nivoa svijesti kod uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost naše firme zavisi prije svega od pojedinačnog doprinosa svih uposlenika, što se dalje ogleda kroz kvalitet naših proizvoda, usluga i potpuno zadovoljstvo naših kupaca. 

                        

Smatramo da su rezultati ulaganja u usavršavanje uposlenika vidljivi i da se svakodnevno „vraćaju“ kroz poslovne rezultate koje naša firma ostvaruje.