POSJETA PREDSTAVNIKA HUGO BOSS-A

Gospodin Thomas Hundsrucker i gospođa Ulrike Laeger predstavnici Hugo Boss-a posjetili su našu fIirmu kako bi prezentirali svoje planove vezane za potencijalnu saradnju sa firmom za koju oni smatraju da svojim načinom rada u potpunosti odgovara njihovim zahtjevima.

Prilikom posjete proizvodnom pogonu direktor firme Amir Šišić je goste upoznao sa bogatom historijom naše firme, te ukratko predstavio trenutne poslovne aktivnosti kao i buduće planove.

Nakon obilaska firme nisu skrivali oduševljenje našim tehničko tehnološkim mogućnostima, te su još jednom kazali da Napredak ima sve elemente koji su potrebni da postanemo njihov partner.