POSJETA KORISNIKA DNEVNOG BORAVKA ZA DJECU I OMLADINU S POSEBNIM POTREBAMA TEŠANJU aprilu 2015. godine imali smo priliku ugostiti korisnike „Dnevnog boravka za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj.“

Tokom kratke pauze i osvježenja uz proizvode članica AS Group, direktor Amir Šišić predstavio je našu firmu. Poslije prijema uslijedio je obilazak proizvodnog pogona gdje su naši gosti imali priliku pratiti cjelokupni poroizvodni proces.Inače, „Dnevni boravak za djecu i omladinu s posebnim potrebama Tešanj“ nastao je kao projekat za dnevno zbrinjavanje i čuvanje djece sa težim i teškim smetnjama sa ciljem socijalizacije i razvoja osjećaja pripadnosti grupi i društvu. Trenutno ima 30 korisnika uzrasta od 2 do 27 godina. Nosioci ovog projekta su JU Centar za socijalni rad Tešanj i Udruženje roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama Tešanj.

Bila nam je čast ugostiti ove mlade ljude, te im ovim putem želimo mnogo uspjeha u daljem radu i edukaciji.