USPJEŠNO PROVEDENA PROTUPOŽARNA VJEŽBA

Petak 16.10.2015.godine nastavljeno je organizovanje protupožarni vježbi s ciljem upoznavanja uposlenika fabrike sa postupkom evakuacije i mogućim požarnim opasnostima, odabirom pravilnog postupka pri izbijanju požara na radnom mjestu, uvježbavanje gašenja požara sa raspoloživim sredstvima, provedba uzbunjivanja ostalih uposlenika, te izvođenje evakuacije ugroženog prostora te koordinarcija svih sudionika.